Verkoop

Het verkopen van individuele woningen aan zittende huurders is een arbeidsintensief proces. PHZeven is specialist in het ‘uitponden’ van grote woningportefeuilles en heeft een brede kennis van verkoopvoorbereiding, het werken met verkoopvarianten en het splitsen van complexen in appartementsrechten.
Het verkopen van woningen aan zittende huurders vraagt inzicht in het proces en vereist de nodige expertise om de verkoop succesvol te laten verlopen. PHZeven is daarin gespecialiseerd en heeft reeds tientallen woningcorporaties hierin begeleid. PHZeven heeft veel ervaring met het werken met Verkoop onder voorwaarden, zoals Koopgarant, Koopstart, Slimmer Kopen of Kopen naar Wens.

Splitsen in appartementsrechten

Daarnaast heeft PHZeven ook de expertise in huis om panden te splitsen in appartementsrechten. Bij het splitsen van een pand of gebouw in appartementsrechten spelen verschillende aspecten een rol, zoals de publiek- en privaatrechtelijke toestemming, bouwkundige kwaliteitseisen, opstellen van splitsingstekeningen, opmaken van splitsingsakte en -reglement en de oprichting van de Verenigingen van Eigenaren. Dit hele traject kan PHZeven voor u begeleiden en/of (laten) uitvoeren.

Meer weten?

Bel of mail voor een afspraak!

Contact