Vastgoedsturing

PHZeven ontwikkelt en implementeert een toekomstbestendige, duurzame exploitatie van uw vastgoedportefeuille in een resultaatgerichte samenwerking op basis van uw missie, visie en strategie. Een optimale vastgoedportefeuille levert een goed rendement op uw vermogen, heeft risicospreiding ten aanzien van toekomstige marktontwikkelingen en heeft toekomstwaarde ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid.

Drie niveaus

PHZeven onderscheidt drie niveaus binnen de vastgoedsturing waarbij op grond van trends en ontwikkelingen passende oplossingen worden gezocht voor de specifieke opgave :

  • strategisch niveau, strategisch vastgoedbeleid, het samenstellen van de ideale portfolio;
  • tactisch niveau, het asset management, voor welke transformatie staat de organisatie;
  • operationeel niveau, deelprojecten en implementatie van de gemaakte keuzes.

Met een projectmatige aanpak ontsluit en deelt PHZeven de binnen uw organisatie aanwezige kennis en kunde. PHZeven levert maatwerk en daagt de direct betrokken medewerkers uit tot interactieve participatie om zo de ideale portfolio voor uw specifieke vastgoedopgave te implementeren.