Outsourcing VvE beheer

Steeds meer woningcorporaties keren terug naar hun kerntaken. Zij kiezen er voor om het VvE beheer extern te organiseren. Dat kan een prima keuze zijn. Het ontlast de eigen organisatie van een groot deel van de operationele beheeractiviteiten, zonder dat de invloed op het beleid verloren gaat. PHZeven is gespecialiseerd in het begeleiden van outsourcingtrajecten en heeft er een aantal met succes uitgevoerd. Het outsourcen van VvE beheer is een complex traject met veel denkwerk en interne besluitvorming:

  • objectieve selectiecriteria voor de nieuwe VvE-beheerder;
  • een ‘kwaliteitsbestek’, waarmee offertes optimaal vergelijkbaar zijn;
  • selecteren van de nieuwe samenwerkingspartner (VvE-beheerder);
  • een migratieplan, inclusief communicatieplan met de VvE’s;
  • opstellen van een samenwerkingsovereenkomst;
  • service level agreements tussen VvE, woningcorporatie en de beheerder;
  • inrichten (incl. processen) van de interne organisatie ten gevolge van de nieuwe beheersituatie;
  • formuleren en vaststellen van beleid op het beheer van gemengde complexen;
  • opleiden en coachen van interne groot-eigenaar vertegenwoordigers in hun nieuwe rol;

Enkele maanden

Een outsourcingtraject neemt, afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van de VvE-portefeuille, zeker enkele maanden in beslag. Dus: tijdig starten en voldoende tijd vrij maken!

Meer weten?

Bel of mail voor een afspraak!

Contact