Beheer Gemengde Complexen

Iedere verhuurder die appartementen verkoopt, krijgt te maken met de verplichting tot het oprichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En dan komen de vragen boven: Hoe regelen we het beheer van de VvE? Hoe geven we de vergadering van de VvE de plek die haar toekomt? Hoe nemen we beslissingen over onderhoud of servicekosten? Welke gevolgen heeft de VvE voor onze verhouding met huurders en bewonerscommissies? Krijgen we een probleem met de verschillende ‘petten’ die we op hebben (verhuurder/groot-eigenaar/leverancier van diensten/beheerder)? Wat gebeurt er als we steeds meer woningen in het complex verkopen? Veel vraagstukken waar u vooraf over nagedacht zou moeten hebben.
Voor gemengde complexen heeft u een duidelijke visie nodig die verder gaat dan alleen het volgen van de wettelijke regels. Het gaat om het woongenot van uw klanten en hun behoefte daarop enigszins invloed te kunnen uitoefenen. Daar waar woningcorporaties veel uitponden ontstaan vaak problemen. Huurders voelen zich achtergesteld en hebben niet meer de ‘status’ van voorheen, omdat zij bij de besluitvorming over het complex ‘buitenspel’ staan. Eigenaars hebben moeite met de vele petten die de corporatie draagt: verhuurder, groot-eigenaar, leverancier van diensten, beheerder. De woningcorporatie worstelt vaak intern met de organisatie van het beheer van gemengde complexen. Het komt nog vaak voor dat er binnen de corporatie verschillende aanspreekpunten zijn voor huurders en eigenaars in hetzelfde complex. Dat werkt ineffectief en inefficiënt.

Het kan ook anders…..

Het kan ook anders! Het goed organiseren van het beheer van gemengde complexen vergt een andere mentaliteit. Van huurders, van eigenaars, maar vooral ook van de corporatie! Door uw visie op bewonersparticipatie in het algemeen te herijken kunt u grote slagen maken in gemengde complexen. Moderniseer uw participatiekaders en geef duidelijk aan hoe u bewoners laat participeren in gemengde complexen!
PHZeven heeft ervaring met het organiseren van het beheer van gemengde complexen, ook in situaties waarbij de bovengenoemde problemen reeds spelen. Wij staan te trappelen om samen met u een visie te formuleren en deze samen met u uit te rollen in uw organisatie, in de VvE en bij de bewonersorganisaties!

Meer weten?

Bel of mail voor een afspraak!

Contact